Monday, September 10, 2012

Testimonial: rsm pamapnga - Lung cancer

rsm
pamapnga, candaba
philippines
April 10th, 2012

"GAUDENCIO, APRIL 09, 2012, 7:00am, Pampanga. Isang malaking milagro ang pgkawala ng bukol nya sa likod sa kanang baga pagkatapos syang mahawakan ni Fr. Suarez kahapon sa kanyang healing service. ang bukol na nabanggit ay sinsasabi ng Doktor na 90% na Cancer. subalit pgktpos ng xray kninang umaga nawala ang bukol sa likod. PRAISE GOD. GOD IS GOOD ALL THE TIME. AMEN. at salamat po sa knyang instrumento si fr. fernando. tunay po na napakabuti ng Panginoon. Patuloy nyo pa rin pong isama ang aking ama at ina na may athritis sa inyong mga panalangin sampo ng aking pamilya, asawa, anak, biyanan, lolo at lola, kapatid, bayaw, bilas, hipag, pamangkin, at mga kasamahan sa trabaho, kaibigan at mga kamag-anak. na sana sila ay malayo sa anumang sakit, panganib, kalamidad, at disgrasya. maraming salamat po. naway marami pa po kayo matulungan at mapagaling among."

No comments:

Post a Comment